เว้นร่องกระเบื้องคืออะไร ทำไมต้องเว้น?

November 14, 2021

ทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องของการเว้นร่องกระเบื้อง และการยาแนว แต่มันสำคัญยังไง ทำไมถึงต้องทำ แล้วถ้าเราไม่เว้นร่องกระเบื้องละจะเป็นยังไง วันนี้เราจะมีคำตอบให้กับทุกคน ถ้าอ่านจนจบแล้วละก็จะเข้าใจอย่างกระจ่าง เพื่อให้ทุกสามารถปูกระเบื้องบ้านตัวเองได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และสวยตรงตามหลักสากลอีกด้วย

หลายคนคงจะคิดว่าการเว้นร่องกระเบื้องเป็นการทำเพื่อความสวยงาม แต่แท้จริงแล้วมันมีหลักการซ่อนอยู่ ที่ทุกคนต้องทำตาม เพราะถ้าหากไม่ทำแล้วละก็อาจจะเกิดความเสียหายกับบ้านของเราได้

ทำไมต้องเว้นร่องกระเบื้อง?

เนื่องจากกระเบื้องปูพื้นมีวัตถุดิบการผลิตมาจากดิน ผ่านการอัด อบความร้อน จนแข็งตัวออกมาเป็นกระเบื้อง เมื่อเกิดความร้อนหรือความชื้นจึงมีการหด-ขยายตัวของเนื้อดิน แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือประเทศไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามี3ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูร้อนมาก ทำให้กระเบื้องต้องผ่านสภาพชื้นและร้อนสลับกันไปมา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดการหดและขยายตัว

เมื่อเกิดการขยายตัวของกระเบื้อง ถ้าหากเราไม่เว้นร่องกระเบื้องก็จะทำให้กระเบื้องไม่มีพื้นที่ ทำให้ไปเบียดกำแพงและกระเบื้องแผ่นอื่นๆ จึงต้องปูดออกมา หรือที่เรียกกันว่ากระเบื้องระเบิด เพราะจะเกิดเสียงดังเปร้าะที่ค่อนข้างดังก่อนที่กระเบื้องจะกระเด้งออกมาเกยกัน แต่ถ้าหากเรามีการเว้นร่องทั้งระหว่างกระเบื้อง และระหว่างกระเบื้องกับกำแพงก็จะทำให้กระเบื้องมีช่องว่างให้ขยายได้ เพราะยาแนวจะมีความยืดหยุ่นมากกว่ากระเบื้องที่เรียงชิดกันนั่นเอง

เว้นร่องเท่าไหร่ดี?

โดยทั่วไปมาตรฐานโรงงานกระเบื้องแต่ละแห่งจะแจ้งให้การติดตั้งกระเบื้องต้องมีการเว้นร่องอย่างน้อย 2มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้อง โดยจะแบ่งเป็นกระเบื้องที่มีโอกาสขยายตัวมากกว่าคือกระเบื้องเซรามิคที่ไม่มีการตัดขอบ อย่างน้อยต้องมีการเว้นร่อง 2มิลลิเมตร แต่ถ้าหากเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ หรือกระเบื้องพอร์ซเลนตัดขอบ ในบางครั้งอาจจะเว้นร่องเพียงแค่ 1-1.5 มิลลิเมตร ก็เพียงพอแล้ว เพราะการขยายตัวของกระเบื้องจะมีน้อยกว่ากระเบื้องเซรามิค แต่ถ้าหากเป็นกระเบื้อง

แต่ถ้าหากเป็นกระเบื้องชนิดพิเศษ​ หรือกระเบื้อง subway ที่เป็นกระเบื้องขนาดเล็กก็จะต้องเว้นร่องให้มากขึ้นไปอีก ตั้งแต่ 3-10 มิลลิเมตร
Want more information?

Please leave us a message or chat with us via Line

<script type="application/ld+json">

{

  "@context": "https://schema.org",

  "@type": "FAQPage",

  "mainEntity": [{

    "@type": "Question",

    "name": "ทำไมต้องเว้นร่องกระเบื้อง?",

    "acceptedAnswer": {

      "@type": "Answer",

      "text": "เนื่องจากกระเบื้องปูพื้นมีวัตถุดิบการผลิตมาจากดิน ผ่านการอัด อบความร้อน จนแข็งตัวออกมาเป็นกระเบื้อง เมื่อเกิดความร้อนหรือความชื้นจึงมีการหด-ขยายตัวของเนื้อดิน แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือประเทศไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามี3ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูร้อนมาก ทำให้กระเบื้องต้องผ่านสภาพชื้นและร้อนสลับกันไปมา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดการหดและขยายตัว

เมื่อเกิดการขยายตัวของกระเบื้อง ถ้าหากเราไม่เว้นร่องกระเบื้องก็จะทำให้กระเบื้องไม่มีพื้นที่ ทำให้ไปเบียดกำแพงและกระเบื้องแผ่นอื่นๆ จึงต้องปูดออกมา หรือที่เรียกกันว่ากระเบื้องระเบิด เพราะจะเกิดเสียงดังเปร้าะที่ค่อนข้างดังก่อนที่กระเบื้องจะกระเด้งออกมาเกยกัน แต่ถ้าหากเรามีการเว้นร่องทั้งระหว่างกระเบื้อง และระหว่างกระเบื้องกับกำแพงก็จะทำให้กระเบื้องมีช่องว่างให้ขยายได้ เพราะยาแนวจะมีความยืดหยุ่นมากกว่ากระเบื้องที่เรียงชิดกันนั่นเอง"

    }

  },{

    "@type": "Question",

    "name": "เว้นร่องเท่าไหร่ดี?",

    "acceptedAnswer": {

      "@type": "Answer",

      "text": "โดยทั่วไปมาตรฐานโรงงานกระเบื้องแต่ละแห่งจะแจ้งให้การติดตั้งกระเบื้องต้องมีการเว้นร่องอย่างน้อย 2มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับชนิดของกระเบื้อง โดยจะแบ่งเป็นกระเบื้องที่มีโอกาสขยายตัวมากกว่าคือกระเบื้องเซรามิคที่ไม่มีการตัดขอบ อย่างน้อยต้องมีการเว้นร่อง 2มิลลิเมตร แต่ถ้าหากเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ หรือกระเบื้องพอร์ซเลนตัดขอบ ในบางครั้งอาจจะเว้นร่องเพียงแค่ 1-1.5 มิลลิเมตร ก็เพียงพอแล้ว เพราะการขยายตัวของกระเบื้องจะมีน้อยกว่ากระเบื้องเซรามิค แต่ถ้าหากเป็นกระเบื้องชนิดพิเศษ​ หรือกระเบื้อง subway ที่เป็นกระเบื้องขนาดเล็กก็จะต้องเว้นร่องให้มากขึ้นไปอีก ตั้งแต่ 3-10 มิลลิเมตร"

    }

  }]

}

</script>