คำนวณกระเบื้องปูพื้น แบบง่าย ๆ พร้อมเคล็ดลับในการเลือกซื้อกระเบื้องให้พอดี

April 5, 2022

การเลือกกระเบื้องปูพื้น หากไม่คำนวณให้ดี ซื้อไปแล้วไม่พอ ทำให้ต้องเสียเวลากลับไปซื้อภายหลัง ทำให้ได้กระเบื้องไม่ตรง Lot สีผิดเพี้ยน ลายไม่ตรงกัน นอกจากจะเสียเวลาแล้วยังทำให้บ้านออกมาไม่สวยตรงใจ หรือหากไม่คำนวณกระเบื้อง ซื้อมาเผื่อจำนวนมากเกินไป เกินความจำเป็น ก็จะทำให้กระเบื้องเหลือทิ้ง เกิดความสิ้นเปลืองและต้องหาที่เก็บให้ยุ่งยากอีกด้วย การคำนวณกระเบื้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ

รู้จัก ‘หน่วย’ ในการคำนวณกระเบื้องปูพื้น

ในการคำนวณกระเบื้องปูพื้น จะต้องคำนวณพื้นที่ใช้งานก่อน ซึ่งในการวัดขนาดพื้นที่จะใช้หน่วยเป็นตารางเมตร นำขนาดด้านกว้างและด้านยาวของพื้นที่มาคูณกันจะได้พื้นที่ทั้งหมดเป็นตารางเมตร

วิธีคำนวณกระเบื้องปูพื้นทำได้อย่างไร?

สำหรับวิธีการคำนวณกระเบื้องปูพื้น ให้พอดีกับพื้นที่ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการ คำนวณพื้นที่ปูกระเบื้อง ดังนี้

1.คำนวณพื้นที่ปูกระเบื้อง โดยใช้สูตรการคำนวณพื้นที่ (พื้นที่ = ด้านกว้าง X ด้านยาว) จะได้ขนาดพื้นที่เป็นตารางเมตร

2. เมื่อรู้ขนาดของพื้นที่เป็นตารางเมตรแล้ว จากนั้นนำไปคำนวณจำนวนกระเบื้องที่ต้องซื้อ โดยดูที่กล่องกระเบื้อง ซึ่งจะระบุไว้ชัดเจนว่ากระเบื้อง 1 กล่อง ใช้ได้กี่ตารางเมตร

3. คำนวณกระเบื้องปูพื้น ให้เพียงพอต่อขนาดพื้นที่ โดยนำ พื้นที่ หน่วยตารางเมตร หารด้วย ขนาดกระเบื้องที่ระบุไว้ เช่น พื้นที่ห้อง กว้าง 8 เมตร ยาว 7 เมตร คำนวณพื้นที่ได้ 56 ตารางเมตร เมื่อดูขนาดกระเบื้อง 1 กล่องปูได้ 2 ตารางเมตร จะต้องซื้อกระเบื้อง (56/2 = 28) ต้องซื้อกระเบื้อง 28 กล่อง จึงจะเพียงพอนั่นเอง

ข้อแนะนำในการคำนวณกระเบื้อง

เพื่อป้องกันการเหลือเศษกระเบื้องมากเกินพอดี ที่อาจทำให้สิ้นเปลือง หรือปูออกมาแล้วไม่สวยงามเต็มแผ่น ก่อนคำนวณกระเบื้อง ให้ลองแบ่งพื้นที่การใช้งานก่อน ดังนี้

  • สำหรับพื้นที่ใหญ่ สามารถคำนวณเป็นตารางเมตรได้ตามปกติ ซื้อกระเบื้องยกกล่อง และซื้อกระเบื้องเผื่อไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วแต่ขนาดของโปรเจกต์ เช่น โปรเจกต์เล็ก ๆ ก็อาจซื้อเผื่อ 1-3% ซึ่งยิ่งพื้นที่ใหญ่จะยิ่งเผื่อเปอร์เซ็นต์น้อย  
  • สำหรับพื้นที่เล็ก เช่น ห้องน้ำ ห้องนอน จะไม่คำนวณเป็นตารางเมตร เพื่อไม่ให้เสียเศษเยอะ แต่จะแนะนำให้ซื้อเป็นแผ่น หรือกล่องตามจำนวนแผ่น เช่น กระเบื้องปูพื้นห้องนอนต้องใช้ประมาณ 18 แผ่น กระเบื้อง 1 กล่องมี 4 แผ่น ก็ซื้อ 5 กล่อง เป็นต้น

เคล็ดลับคำนวณพื้นที่ปูกระเบื้อง

  • ก่อนคำนวณพื้นที่ปูกระเบื้อง ควรคำนึงถึงการเว้นร่องยาแนว เพราะจะมีผลต่อจำนวนกระเบื้องที่ใช้ ควรซื้อกระเบื้องเผื่อประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนกระเบื้องที่ใช้จริง รวมเผื่อกระเบื้องเสียหรือเผื่อเป็นเศษด้วย
  • เมื่อซื้อกระเบื้องควรดูเลข Lot ให้เป็น Lot เดียวกัน เพื่อให้ลวดลายตรงกัน รวมถึงจดบันทึกชื่อรุ่นสินค้า ปีที่ผลิต เลข Lot ข้างกล่อง สี ขนาด ไว้เผื่อกระเบื้องเกิดความเสียหายในอนาคต เมื่อซื้อภายหลังจะได้สี ลายที่ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด
  • การคำนวณพื้นที่ปูกระเบื้อง หากคำนวณแล้วไม่ได้ผลลัพธ์เป็นเลขกลม ๆ ให้ปัดเศษขึ้นเสมอ
  • เมื่อคำนวณกระเบื้องปูพื้นแล้วได้จำนวนกระเบื้องน้อย แนะนำให้เลือกซื้อกระเบื้องแผ่นเล็ก หรือกระเบื้องยาง ที่มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาว เพื่อให้ปูออกมาสวย พื้นที่ดูกว้าง และจะช่วยลดการตัดเศษกระเบื้องได้อีกด้วย

ทำไมต้องเลือกกระเบื้องของ Adecor?

A-decor เป็นศูนย์รวมกระเบื้องคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องปูพื้นภายในและภายนอก กระเบื้องลายสวย ๆ ทุกแบบ ทุกลาย ผลิตด้วยมาตรฐานจากโรงงานที่เชื่อถือได้ รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้น มีปัญหาเคลมได้ทั้งล็อต พร้อมบริการ Customize กระเบื้อง สั่งตัด Pattern หรือนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะ  มีให้เลือกทุกความต้องการ พร้อมการบริการแบบ One stop service ไม่ว่าจะเป็น แหล่งรวมกระเบื้อง ให้คำปรึกษา และติดต่อช่างติดตั้ง ที่เดียวครบ จบเรื่องงานกระเบื้อง

สนใจดูผลิตภัณฑ์กระเบื้องอื่น ๆ ของ Adecor ทำอย่างไร?

นึกถึงกระเบื้อง นึกถึง A-decor

สายด่วน : 062-462-4691

Line:  @Adecor

Want more information?

Please leave us a message or chat with us via Line

<script type="application/ld+json">

{

  "@context": "https://schema.org",

  "@type": "FAQPage",

  "mainEntity": {

    "@type": "Question",

    "name": "วิธีคำนวณกระเบื้องปูพื้นทำได้อย่างไร?",

    "acceptedAnswer": {

      "@type": "Answer",

      "text": "สำหรับวิธีการคำนวณกระเบื้องปูพื้น ให้พอดีกับพื้นที่ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการ คำนวณพื้นที่ปูกระเบื้อง ดังนี้

1.คำนวณพื้นที่ปูกระเบื้อง โดยใช้สูตรการคำนวณพื้นที่ (พื้นที่ = ด้านกว้าง X ด้านยาว) จะได้ขนาดพื้นที่เป็นตารางเมตร

2. เมื่อรู้ขนาดของพื้นที่เป็นตารางเมตรแล้ว จากนั้นนำไปคำนวณจำนวนกระเบื้องที่ต้องซื้อ โดยดูที่กล่องกระเบื้อง ซึ่งจะระบุไว้ชัดเจนว่ากระเบื้อง 1 กล่อง ใช้ได้กี่ตารางเมตร

3. คำนวณกระเบื้องปูพื้น ให้เพียงพอต่อขนาดพื้นที่ โดยนำ พื้นที่ หน่วยตารางเมตร หารด้วย ขนาดกระเบื้องที่ระบุไว้ เช่น พื้นที่ห้อง กว้าง 8 เมตร ยาว 7 เมตร คำนวณพื้นที่ได้ 56 ตารางเมตร เมื่อดูขนาดกระเบื้อง 1 กล่องปูได้ 2 ตารางเมตร จะต้องซื้อกระเบื้อง (56/2 = 28) ต้องซื้อกระเบื้อง 28 กล่อง จึงจะเพียงพอนั่นเอง"

    }

  }

}

</script>